Mgr. Antonín Zderčík

Bachelor's thesis

Netradiční hry a méně známé sportovní hry na středních školách

Nontraditional games and less known sports games at high schools
Anotácia:
V práci se věnuji netradičním hrám. Cílem bylo vytvořit průpravná cvičení a hry k vybraným netradičním hrám.Výsledkem mojí práce je soubor deseti průpravných cvičení doplněných nákresy ke každé z následujících šesti netradičních her.
Abstract:
In the thesis deals with non-traditional games. The aim was to create training exercises and games to the selected non-traditional games.The result of my thesis is a set of ten training exercises supplemented by drawings for each of the following six non-traditional games.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Mathematics / Animator of Sport Activities

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.