Bc. Monika Konsbulová

Bakalářská práce

Agrese za volantem

Aggression for the Volante
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku agrese v silničním provozu. V úvodní části rozebírá její obecné příčiny a projevy. V další části se soustředí na projevy agrese u řidičů silničních motorových vozidel. Problematiku rozebírá z hlediska dispozic řidiče, vlivu dopravního prostředí a společenského klima. Samostatná kapitola je věnována prevenci a nápravným opatřením. Závěr práce se zabývá vyhodnocením …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the issue of aggression in traffic. The introductory section discusses the general causes and manifestations. The next section focuses on the manifestations of aggression among drivers of road vehicles. Issue is discussed in terms of dispositions driver of the transport environment and social climate. A separate chapter is devoted to the prevention and corrective action …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování