Theses 

Návrh uživatelského rozhraní pro orientační systém budov – Bc. Michal Vilček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michal Vilček

Bakalářská práce

Návrh uživatelského rozhraní pro orientační systém budov

User Interface Design for Navigation System in Buildings

Abstract: The goal of submitted thesis is a design of graphical user interface for navigation system in buildings. The theoretical part is focused on informative kiosks' interface design recommendations and specifications along with defining typical personas. Furthermore, a thesis is dedicated to characteristics of designed user interface. The practical part contains description of complete process of user interface design from paper sketches and graphic design to prototype creation. The prototype was later tested by group of selected potential users and their suggestions and comments were consequently integrated.

Abstract: Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh grafického používateľského rozhrania pre orientačný systém budov. Teoretická časť práce je zameraná na špecifiká a odporúčania pre návrh používateľských rozhraní verejných informačných terminálov spolu s definovaním typických používateľov. Za tým nasleduje bližšia charakteristika navrhovaného používateľského rozhrania. Praktická časť práce obsahuje opis kompletného procesu návrhu používateľského rozhrania od prvotných skíc cez papierové prototypy a grafický návrh až po vytvorenie funkčného prototypu. Ten bol následne testovaný skupinou vybraných potenciálnych používateľov, pričom ich návrhy a pripomienky boli následne zapracované.

Klíčová slova: grafické používateľské rozhranie, navigácia, budova, informačný terminál, orientačný systém, návrh, prototyp, testovanie, používateľ, používateľské rozhranie, graphical user interface, navigation, building, wayfinding kiosk, navigation system, design, prototype, testing, user, user interface

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:23, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz