Bc. Michal Vilček

Bakalářská práce

Návrh uživatelského rozhraní pro orientační systém budov

User Interface Design for Navigation System in Buildings
Abstract:
The goal of submitted thesis is a design of graphical user interface for navigation system in buildings. The theoretical part is focused on informative kiosks' interface design recommendations and specifications along with defining typical personas. Furthermore, a thesis is dedicated to characteristics of designed user interface. The practical part contains description of complete process of user interface …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh grafického používateľského rozhrania pre orientačný systém budov. Teoretická časť práce je zameraná na špecifiká a odporúčania pre návrh používateľských rozhraní verejných informačných terminálov spolu s definovaním typických používateľov. Za tým nasleduje bližšia charakteristika navrhovaného používateľského rozhrania. Praktická časť práce obsahuje opis kompletného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky