Bc. Zuzana Hrušková

Bakalářská práce

Teacher's self-reflection and its application in practice.

Teacher's self-reflection and its application in practice.
Anotace:
Práce představuje sebereflexi jako nástroj pro zlepšování a jako odbornou způsobilost, která pomáhá učitelům s výukou, rozvíjí další kompetence učitele a podporuje profesní rozvoj. Cílem práce je ukázat přínosy sebereflexe a její pozitivní vliv na další kompetence učitele. První, teoretická část práce se zabývá pojmem učitel, vlastnostmi a kompetencemi učitele a také sebereflexí a sebereflexními metodami …více
Abstract:
The thesis introduces self-reflection as an improvement tool and a professional competence to assist teachers in leading lessons, to cultivate other teacher competencies, and to support own professional development. The aim of the thesis is to prove benefits of self-reflection and its positive influence on other teacher competencies. The first, theoretical part of the thesis deals with the term teacher …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta