Tamara KIRILENKOVÁ

Bakalářská práce

Dávky sociální péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením

Social welfare benefits for people whit severe disabilities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na systém dávek sociální péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou poskytovány těmto osobám prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů na základě vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Teoretická část vymezuje zařazení dávek sociální péče pro osoby s těžkým …více
Abstract:
The Bachelor Thesis is focused on the system of social welfare benefits for people with severe disabilities that are provided to these persons through The Municipal Authorities of municipalities with extended powers and Responsible Local Authority under Decree No. 182/1991 Coll., implementing Act No. 100 / 1988 Coll. on Social Security. The theoretical part defines the inclusion of social welfare benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 19657

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KIRILENKOVÁ, Tamara. Dávky sociální péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe