Mgr. Tomáš JAVORČÍK

Doctoral thesis

Informační technologie pro rozvoj kompetence k učení

Information technology for the development of learning competence
Abstract:
Disertační práce se zabývá problematikou osobního vzdělávacího prostředí ? Personal Learning Environment (PLE). Smyslem tohoto prostředí je rozvoj klíčové kompetence k učení. Vytvořená metodika výuky je založena na čtyřfázovém modelu E-U-R-A (Plánování a evokace; Kontakt se zdroji; Reflexe; Agregování znalostí), který vychází z modelu E-U-R. Pro reálnou výuku na 2. stupni základních škol slouží webová …more
Abstract:
The thesis deals with a Personal Learning Environment (PLE) which helps to develop a key learning competence. Created methodology of instruction is based on the four-step model: Planning and evocation, Contact with sources, Reflection, Aggregation of knowledge (abbr. E-U-R-A in Czech) which is based on the three-step E-U-R model. A web application built on the PLE principles has been developed for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAVORČÍK, Tomáš. Informační technologie pro rozvoj kompetence k učení. Ostrava, 2017. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta