Mgr. Oliver Šimončík

Bakalářská práce

Vztah proteinové homeostáze a aktivace transkripčních faktorů HSF

Relationship between protein homeostasis and activation transcript faktors HSF
Abstract:
Maintaining protein homeostasis is prerequisite for progress of cellular key processes. Status of the cellular proteom is reflected by the level of transcriptional activity factors from the HSF class (heat shock factors). These proteins participate in the regulation of the group genes transcription, from which the most important are the heat shock proteins (HSP70, Hsp40, HSP90 or HSP27, and the crystallinity …více
Abstract:
Udržování proteinové homeostáze je nezbytnou podmínkou pro průběh klíčových buněčných procesů. Stav buněčného proteomu je reflektován stupněm aktivity transkripčních faktorů z rodiny HSF (heat shock factors). Tyto proteiny se podílejí na regulaci transkripce řady genů, z nichž k nejdůležitějším patří proteiny tepelného šoku (HSP70, HSP40, HSP90 nebo HSP27 a krystaliny). Úlohou těchto proteinů je napomáhat …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Petr Müller, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta