Theses 

Zabezpečovací detence – Mgr. Klára Halasová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Klára Halasová

Diplomová práce

Zabezpečovací detence

Anotace: Tématem této diplomové práce je přijetí nového institutu zabezpečovací detence. Jedná se o nové ochranné opatření v českém trestním právu. V jednotlivých kapitolách se zabývám mimoprávními důvody vyžadujícími zavedení tohoto nového institutu, jeho historickým vývojem a vlivem odborné veřejnosti na jeho přijetí. Součástí je rozbor obsahu návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence a navrhované změny a doplnění textů platných právních předpisů v závislosti na přijetí tohoto zákona. Zabývala jsem se i porovnáním ochranného léčení a zabezpečovací detence. V práci je také zmíněna zahraniční právní úprava zabezpečovací detence.

Abstract: The topic of this dissertation is preventive detention admission. It concerns new preventive measure in the Czech criminal law. Particular chapters deal with non-legal reasons for the new institute establishment, its historical development and the influence of Czech experts on its reception. This work also includes the analysis of draft law content, preventive detention execution and texts’ complements of valid legal provisions depending on the law adoption. I dealt with preventive treatment and preventive detention comparison, as well. Foreign preventive detention enactments are also mentioned in this work.

Klíčová slova: Zabezpečovací detence, ochranné léčení, ochranná opatření, ústav pro výkon zabezpečovací detence. Preventive detention, preventive treatment, preventive measures, preventive detention institute.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:43, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz