JUDr. Klára Halasová

Diplomová práce

Zabezpečovací detence

Securing detention
Anotace:
Tématem této diplomové práce je přijetí nového institutu zabezpečovací detence. Jedná se o nové ochranné opatření v českém trestním právu. V jednotlivých kapitolách se zabývám mimoprávními důvody vyžadujícími zavedení tohoto nového institutu, jeho historickým vývojem a vlivem odborné veřejnosti na jeho přijetí. Součástí je rozbor obsahu návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence a navrhované změny …více
Abstract:
The topic of this dissertation is preventive detention admission. It concerns new preventive measure in the Czech criminal law. Particular chapters deal with non-legal reasons for the new institute establishment, its historical development and the influence of Czech experts on its reception. This work also includes the analysis of draft law content, preventive detention execution and texts’ complements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta