Kateřina ŠIMONOVÁ

Bakalářská práce

Posvátnost umění

Sacredness of art
Anotace:
Bakalářská práce, kterou jsem nazvala Posvátnost umění, se zabývá významem posvátna a následně i vnímáním umění samotného. Přirovnávám zde posvátno k individuálnímu prožitku a ojedinělé zkušenosti, kterou můžeme zažít prostřednictvím umění. Součástí jsou teoretické texty, ve kterých mi byl velkou inspirací Rudolf Otto a následně se skládá z mých názorů, které směřují k Marcelu Duchampovi. Výsledkem …více
Abstract:
Bachelor work, which I named Sanctity of art, is about the importance of the sacred and perception of art of itself. I compare sanctity to an individual and unique experience, which we can observe throught art. Part of my thesis are theoretical texts, in which I found great inspiration in author Rudolf Otto, in next part I write about my opinions on Marcel Duchamp. The result is the definition of art …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Lysáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMONOVÁ, Kateřina. Posvátnost umění. Ostrava, 2018. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění