Theses 

Archetypy v díle J. R. R. Tolkiena – Bc. Marie Bubeníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marie Bubeníková

Bakalářská práce

Archetypy v díle J. R. R. Tolkiena

Archetypes in the work of J. R. R. Tolkien

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématikou Pána prstenů od J. R. R. Tolkiena, konkrétně se zaměřuje na rozbor archetypů, při kterém se opírá o publikaci o archetypech od C. G. Junga a o publikace autorů, kteří se touto problematikou zabývali. Práce je rozdělena na několik částí. První kapitoly poskytují teoretický základ a vymezují pojem fantastika, kořeny žánru fantasy, znaky mýtu ve fantasy a znaky pohádky ve fantasy, věnují se charakteristice archetypů vycházejících z Junga, rozboru archetypů a archetypálních postav ve fantasy. Spojnici mezi teoretickou a praktickou částí tvoří krátká kapitola věnovaná životu a dílu J. R. R. Tolkiena, následována analýzou archetypů v Pánovi prstenů, zejména archetypu hrdiny, stínu, artefaktu a moudrého starce.

Abstract: The bachelor thesis deals with The Lord of the Rings by J. R. R. Tolkien, it is specifically focused on archetypes’ analysis, which is based on the work about archetypes by C. G. Jung and other related works from different authors who deal with this topic. The thesis is divided into several parts. First chapters provide us with theoretical background and define the term fantasy and its origin, features of myth in fantasy and features of myth in fairytales. They also deal with the attributes of archetypes by Jung, analysis of archetypes and archetypal characters in fantasy. The link between theoretical and practical part is set by the short chapter about J. R. R. Tolkien’s life and work that is followed by the analysis of archetypes in The Lord of the Rings, especially the analysis of a hero, a shadow, an artefact and a wise old man.

Klíčová slova: Archetypy, J. R. R. Tolkien, C. G. Jung, fantasy, fantastická literatura, mýtus, pohádka, archetyp hrdiny, archetyp stínu, archetyp artefaktu, archetyp moudrého starce, Archetypes, fantasy literature, myth, fairytale, hero, shadow, artefact, wise old man.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 14:04, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz