Mgr. Karel Vaculík

Rigorózní práce

Pattern Mining in Dynamic Graphs

Pattern Mining in Dynamic Graphs
Anotace:
Komplexní vztahy v datech jsou typicky reprezentovány pomocí grafových struktur. Dynamické grafy mohou dokonce zachytit i dynamiku a vývoj takových vztahů. Tyto teze dizertační práce, s tématem dolování vzorů v dynamických grafech, se zabývají právě dynamickými grafy a hledáním speciálního typů vzorů na lokální úrovni grafů – grafovými pravidly. Grafová pravidla jsou užitečná např. pro popis dynamických …více
Abstract:
Complex relationships in data are typically represented by graph structures. Furthermore, dynamic graphs are able to capture the dynamics or evolution of such relationships. The topic of this thesis proposal, pattern mining in dynamic graphs, deals with such dynamic graphs and aims at finding special local-level patterns: graph rule patterns. Graph rules are useful for tasks such as description of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Oponent: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., Tomáš Horváth, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka