Bc. Matúš Macko

Bakalářská práce

Support v graph mining

Support in graph mining
Anotace:
Časté vzory v grafových dátach jednoznačne patria medzi cenné komponenty pri analýze grafov. Frekvencia vzorov sa často hodnotí mierou support. Pre rôzne typy grafových dát existujú viaceré techniky výpočtu supportu. Táto práca poskytuje potrebné zázemie a prehľad existujúcich metód výpočtu supportu pre statické a dynamické grafy. Ďalej je v tejto práci navrhnutá nová miera support a nová miera confidence …více
Abstract:
Frequent patterns in graph data certainly belong to valuable components when analyzing graph data. Frequency of patterns is often evaluated with support measure. Multiple support measures for various graph data settings have been already designed. First, this thesis provides a necessary background and an overview of existing support measures for static and dynamic graphs. A new support measure along …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Karel Vaculík
  • Oponent: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky