Ing. Miriam Tinková

Diplomová práce

Evropské fondy a nevládní neziskové organizace

The European Funds and the Non Governmental Organizations
Abstract:
The diploma thesis „The European funds and the non-governmental organizations“ is an analysis of impacts of the projects financed from the EU funds on the non-governmental organizations . Particularly it is focused on management, organization structure, cooperation with others non-governmental organizations and cooperation with public administration. The theoretical part explains two pillars of non …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Európske fondy a nevládne neziskové organizácie“ je analýza dopadov projektov financovaných z EÚ fondov na nevládne neziskové organizácie (NNO). Konkrétne na riadenie, organizačnú štruktúru, spoluprácu s inými NNO a spoluprácu s verejnou správou. Teoretická časť vysvetľuje dva piliere fungovania NNO a dopad ich pôsobenia. V analytickej časti sú zhrnuté podmienky financovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2007
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta