Ing. Ondřej Písek, MBA

Bakalářská práce

Propagace nevládní neziskové organizace CZ.NIC, z.s.p.o.

Promotion of the CZ.NIC, z.s.p.o. Non-governmental Organization
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza komunikačních aktivit vybrané organizace působící v neziskovém sektoru, jejich zasazení do teoretického rámce a následné obhájení současné komunikační strategie, respektive doporučení na její optimalizaci. Metody použité k získávání informací potřebných pro tuto práci jsou pozorování veřejných výstupů marketingové komunikace, analýza výsledků realizovaných …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on analyzing communication activities chosen non-profit organization, comparing them with the theoretical framework, with the intention to defend the existing communication strategy or propose its optimization. Used methods of obtaining information for this thesis are observation of public outputs of marketing communications, analysis of the results of public opinion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní