Bc. Kristýna Trávníčková

Master's thesis

Životní cesta Václava Knotka v době dvou totalit

Václav Knotek s way of life in time of two totality regimes
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá životní cestou Václava Knotka, aktivního člena protinacistického odboje v období druhé světové války a současně bojovníka za lidská práva v komunistickém Československu v roce 1948. Studie se snaží zprostředkovat na základě primárních pramenů a výpovědí pamětníků osud člověka, který se ocitl v boji s dvěma na první pohled protichůdnými, avšak v mnoha směrech tolik podobnými …viac
Abstract:
The thesis analyses the life-story of Vaclav Knotek, who was an active member of anti-nazistic movement, as well as a human rights defender in the communist Czechoslovakia in 1948. Based on the primary sources and statements of contemporary witnesses, the study aims to illustrate the fate of a man, who had to battle two opposing but at the same time very similar totalitarian regimes.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libor Bílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta