Eva Vítová

Diplomová práce

Management a analýza nákladovosti diabetes mellitus 2.typu pro potřeby HTA na Slovensku

Management and cost analysis of type 2 diabetes mellitus for HTA needs in Slovakia
Anotace:
Diabetes mellitus 2. typu přináší zdravotní, ekonomické a sociální dopady. Počet diabetiků roste a s ním rostou také zdravotnické výdaje na toto onemocnění. Teoretická část práce zahrnuje rešerši aktuální literatury týkající se především epidemiologie diabetes mellitus 2. typu ve světě a na Slovensku, terapeutických postupů a standardů, ekonomické zátěže tohoto onemocnění a hodnocení zdravotnických …více
Abstract:
Diabetes mellitus type 2 has significant health, economic and social impacts. The number of diabetic patients is on a rise and health expenses associated with this disease are increasing too. The theoretical part of this thesis includes a review of current scientific literature concerning epidemiology of diabetes mellitus type 2 in the world and in Slovakia, therapeutic procedures and standards, economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Peter Pažitný
  • Oponent: Martina Korecká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76326