Bc. Kamila Vlčková

Master's thesis

Mediální reprezentace stárnutí a stáří: diskurzivní analýza časopisu Vlasta

Media Representation of Ageing and Old Age: the discourse analysis of Vlasta magazine
Abstract:
Diplomová práce se zabývá mediální reprezentací stárnutí a stáří v českém lifestylovém magazínu Vlasta a její proměnou v letech 1996 až 2016. Cílem práce je identifikovat dominantní diskurzivní modely stárnutí a stáří, které se nachází ve zkoumaných článcích. Teoretický rámec tvoří sociální a mediální konstrukce reality. Pomocí metody diskurzivní analýzy podle modelu Jamese Paula Geeho práce zkoumá …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the media representation of the ageing and old age in the Czech lifestyle magazine Vlasta and its transformation between 1996 and 2016. The aim of the thesis is to identify the dominant discursive models of the ageing and old age in the examined articles. The study is theoretically based on the social and media construction of the reality. Using the method of the discourse …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií