Bc. Ivana Knapová

Bakalářská práce

Guerilla marketing- analysis of a practical example

Guerilla marketing- analysis of a practical example
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Guerilla marketing – analýza praktického příkladu” je odpovědět výzkumné otázky a dokázat, že působení guerilla marketingu může ovlivnit rozhodování konzumentů a je schopné vyvolat nové chování konzumentů a jejich návyky. V první části jsou zpracovány teoretické informace z dostupné literatury. Ve druhé části aplikuji tyto teoretické poznatky v praxi. Zároveň bude proveden výzkum …více
Abstract:
The goal of bachelor thesis „Guerilla marketing – analysis of a practical example“ is to answer research questions and prove that influence of guerilla marketing can influence decisions of consumers and is able to trigger new consumer behavior and habits. In the first part the theoretical basis from available corresponding literature is provided. The second part of this thesis puts the knowledge into …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Anida Krajina
  • Oponent: Ing. Dušan Mladenović

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management