Roman Sarychev

Bakalářská práce

The Role of New Media in a Modern Marketing Communication

The Role of New Media in a Modern Marketing Communication
Anotace:
Tato práce je věnovaná novým možnostem marketingové komunikace – novým médiím. Především se jedná o sociální sítě, které jsou novodobým nástrojem pro propagaci podniku a jeho produktu. V práci je vymezen přínos nových médií, zejména sociálních sítí pro marketingovou komunikaci v podnikatelské oblasti, pro nové možnosti propagace. Praktická část práce je případovou studií, která je založena na rozboru …více
Abstract:
This work is devoted to new possibilities of marketing communication - new media. Above all, these are social networks, which are a modern tool for promoting a company and its product. The work defines the contribution of new media, especially social networks for marketing communication in the business area, for new opportunities for promotion. The practical part of the work is a case study, which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: MSc Mirela Moldoveanu
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní