Ing. Marie Satranová

Master's thesis

Řízení provozu v oblasti postižené povodní v provozním obvodu Ústí nad Labem

Traffic control in areas affected of flood in the operating circuit Usti nad Labem
Abstract:
Diplomová práce se zabývá technologickými postupy řízení dopravy v povodní postiženém PO Ústí nad Labem. Pozornost je věnována nefunkčnosti zabezpečovacího zařízení způsobené povodní. Jsou navrženy postupy pro zajištění a organizování dopravy s cílem zvýšit bezpečnost a propustnost traťových úseků v zasaženém území.
Abstract:
This thesis deals with technological processes of traffic control during floods in operating circuit Usti nad Labem. Attention is paid to malfunction of the interlocking system caused by floods. There will be suggested procedures for transport securing and organizing during the floods to increase security and throughput of track sections in the affected area.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Satranová, Marie. Řízení provozu v oblasti postižené povodní v provozním obvodu Ústí nad Labem. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera