Bc. Martin Holiš

Bakalářská práce

Možné způsoby práce se členy graffiti subkultury v rámci terénní sociální práce - streetworku

Possible ways of work with graffiti subculture members in a frame of the field work
Anotace:
Diplomová práce se zabývá motivacemi tvrc graffiti z mstské ásti Brno - Bystrc k tvorb jak legálního tak nelegálního graffiti. Cílem je zjistit jak a jestli vbec se dá s touto cílovou skupinou pracovat v rámci terénní sociální práce streetworku. V práci jsou nejprve uvedeny pojmy subkultura graffiti a streetwork. Poté jsou popsány motivace ke tvorb na základ Maslowovy hierarchie poteb, v aplikaci na …více
Abstract:
This thesis deals with motivations of graffiti makers to create legal and ilegal graffiti, from the Brno - Bystrc district. An aim of the thesis is to discover if and how can man work with this target group in the frame of the field work streetwork. First there are mentioned graffiti subkulture and streetworkfield work concepts. Then there are described motivations to creation, on a base of Maslow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií