Vojtěch Horský

Diplomová práce

Simulační model skladu

Simulation model of warehouse
Anotace:
Hlavní náplní této práce je využití počítačového simulačního modelu na praktickém příkladu chodu celého skladu. V první části jsou nejdříve blíže popsány základní pojmy týkající se simulace a technologie skladování využité v rámci práce. Poté je pomocí softwaru SIMUL8 reálný sklad převeden do počítačového simulačního modelu, na kterém je v praktické části práce provedena série simulačních experimentů …více
Abstract:
The main content of this thesis is to use computer simulation model on a practical example of warehouse operation. The basic concepts of simulation and storage technology used in the thesis are described in the first part. Then the real warehouse is converted into the computer simulation model in the software SIMUL8. Series of simulation experiments is performed on the model in the practical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Martin Dlouhý
  • Oponent: Martina Kuncová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73470