Ing. Lenka Kotoulková, B.A.

Diplomová práce

Trh důchodců - trh budoucnosti

Market of retirees - market of future
Anotace:
Cílem práce „Trh důchodců – trh budoucnosti“ je nalézt pomocí vhodných metod podnikatelskou příležitost reagující na trend stárnutí obyvatelstva a následně vypracovat z určité části podnikatelský plán. Teoretická část vysvětluje, kdo je podnikatel, co podnikání obnáší, proč se píše podnikatelský plán, a jaké informace by měl obsahovat. V navazující praktické části práce je provedena sekundární analýza …více
Abstract:
Target of the diploma thesis „Market of retirees – market of future“ is to find, by using suitable methods, an entrepreneurial opportunity responding to the trend of population ageing, and to work out business plan partially. Theoretical part explains who is entrepreneur, what one means with entrepreneurship, why business plan is written and what kind of information it should provide. In the next, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radka Popelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství