Roman Dohnal

Bakalářská práce

A Business Plan for a Café

A Business Plan for a Café
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu kavárny s názvem Stardust. Kavárna je zaměřená převážně na splnění poptávky studentů středních a vysokých škol v okolí. Kavárna bude tudíž nabízet kromě klasického sortimentu i cigarety. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základy podnikání, dále se zaměřuje na podnikatelské prostředí, druhy podniků …více
Abstract:
Aim of this bachelor thesis is to compile a business plan for a café called Stardust. The café is mainly focused on meeting the demand of high school and college students in the vicinity. The café will, therefore, offer cigarettes in addition to the usual assortment. The thesis has a theoretical and practical part. The theoretical part describes the basics of entrepreneurship, then focuses on the business …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Dokulil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dohnal, Roman. A Business Plan for a Café. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi