Ing. Lenka Kotoulková, B.A.

Master's thesis

Trh důchodců - trh budoucnosti

Market of retirees - market of future
Abstract:
Cílem práce „Trh důchodců – trh budoucnosti“ je nalézt pomocí vhodných metod podnikatelskou příležitost reagující na trend stárnutí obyvatelstva a následně vypracovat z určité části podnikatelský plán. Teoretická část vysvětluje, kdo je podnikatel, co podnikání obnáší, proč se píše podnikatelský plán, a jaké informace by měl obsahovat. V navazující praktické části práce je provedena sekundární analýza …more
Abstract:
Target of the diploma thesis „Market of retirees – market of future“ is to find, by using suitable methods, an entrepreneurial opportunity responding to the trend of population ageing, and to work out business plan partially. Theoretical part explains who is entrepreneur, what one means with entrepreneurship, why business plan is written and what kind of information it should provide. In the next, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Radka Popelková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management