Mgr. Zuzana Pařilová

Diplomová práce

Ingo Schulze - Adam und Evelyn. Kontrastive Analyse der lexikalischen Stilelementen und Stilfiguren mit der tschechischen Übersetzung Adam a Evelyn von Tomáš Dimter

Ingo Schulze - Adam und Evelyn. The contrastive analysis of the lexical stylistic elements and stylistic figures with the Czech translation Adam a Evelyn by Tomáš Dimter
Abstract:
The topic of my thesis is a comparison of the novel "Adam und Evelyn" by a German writer Ingo Schulze and its Czech translation "Adam a Evelyn" by Tomáš Dimter. The theoretical part deals with the theory of translation and definition of various stylistic and translation terms. The practical part includes a contrastive analysis of the novel "Adam und Evelyn" and its translation.
Abstract:
Tématem mé diplomové práce je srovnání románu "Adam und Evelyn" od německého autora Ingo Schulze a jeho českého překladu "Adam a Evelyn" od spisovatele Tomáše Dimtera. V teoretické části se zabývám teorií překladu a vymezením různých stilistických a překladatelských pojmů. Praktickou část tvoří kontrastivní analýza románu "Adam und Evelyn" a jeho překladu.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta