Mgr. Jitka Chudá

Master's thesis

Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči

Sign Language as a Communication System between Children with Severe Hearing Loss and Parents with no Hearing Impairment
Abstract:
Anotace CHUDÁ, Jitka. Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2008. 98 s. Diplomová práce. Hlavním tématem celé diplomové práce je komunikace těžce sluchově postiženého dítěte ve slyšící rodině. Teoretická část předkládá informace o sluchovém postižení a jeho vlivu na komunikaci. Text shrnuje …more
Abstract:
Annotation CHUDÁ, Jitka. Using Sign Language as a Communication systém between Hearing Parents and Children with Hard Hearing Loss. Brno: College of Education in Brno, 2008. 98 s. Diploma work. The main subject of this whole graduation theses is the communication of children with hard hearing loss with their hearing families. The theoretical part of this theses starts with information about hearing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2008
  • Supervisor: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta