Bc. Matouš Kolařík

Diplomová práce

Implementace pokročilých metod korekce pohybu preparátu v elektronovém mikroskopu

Implementation of advanced motion correction methods in electron microscopy
Anotace:
Cílem práce je implementace korekce pohybu, založená na modelu spojité deformace vzorku v kontextu zpracovávání záznamů z cryo-electron mikroskopů. V rámci práce je dále vyvinut generátor syntetických dat, sloužící k ověření správné funkcionality a k celkovému usnadnění dalšího vývoje. Aby byla práce zasazena do širšího kontextu, je zprostředkován také základní přehled cryo-electron mikroskopie a single …více
Abstract:
Goal of this work is to implement motion correction method, based on a continuous deformation model of the sample, for movie preprocessing in in cryo-electron microscopy. As part of this, synthetic data generator is developed to verify correct functionality and assist in further development. o put the work into proper context, introduction into cryo-electron microscopy and single particle analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky