Jana Kuhnová

Bakalářská práce

Platební styk

Účty, platební transakce a kartové produkty

System of payments
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Platební styk“ se snaží přiblížit specifika a fungování této oblasti. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje platebnímu styku hotovostnímu a ve větší míře též bezhotovostnímu. Jsou zde popsány nástroje bezhotovostního platebního styku, elektronické bankovnictví a internetové platební systémy. Druhá část práce se podrobně zabývá bankovními účty, charakteristikou …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB575

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Jaroslava Dittrichová
  • Oponent: Vojtěch Jindra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management

Práce na příbuzné téma

Všechny práce