Bc. Tomáš Mach

Bakalářská práce

Webová aplikace pro plánování turistických výletů

Web application for planning trips
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj ucelené webové aplikace pro plánováníturistických výletů za využití běhového prostředí Node.js a moderního přístupu tzv.RESTful aplikací, kterého bylo dosaženo pomocí frameworku Express a single pageaplikací za využití frameworku React. V práci je vysvětlen princip fungování těchtopřístupů spolu s dalšími použitými technologiemi a příklady kódů z vyvíjenéaplikace …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the development of a complete web application forplanning tourist trips using the Node.js runtime environment and the modernapproach of RESTful applications, which was achieved using the Express frameworkand single page applications using the React framework. In this paper, the workingprinciple of these approaches is explained along with other technologies used withcode …více
 

Klíčová slova

node.js react webová aplikace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2023
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB14751

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 9. 2023
 • Vedoucí: Mgr. Hana Rohrová
 • Oponent: Ing. Martina Husáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 9. 2023 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.