Bc. Martin Kocurek

Bakalářská práce

Hybridní strategie Ruské federace na Ukrajině a reakce NATO

Hybrid strategy of Russian Federation in Ukraine and NATO response
Anotace:
Tato bakalářská práce vznikla jako reakce na události, které se odehrály na jaře roku 2014 na Ukrajině. Hlavní pozornost je v této práci věnována anexi Krymu, která měla za následek oživení debaty o konceptu hybridní války. Tento koncept není zcela nový, ale v souvislosti s anexí Krymu dostává reálnější rozměr, protože hlavně masová média tento pojem – hybridní válka – velice často používají. Cílem …více
Abstract:
This bachelor thesis was created as a response to events, which took place in Ukraine in spring 2014. This bachelor thesis main focus is on annexation of Crimea, which renewed discussion on hybrid warfare concept. This concept is not new, but it gets more real in connection with annexation of Crimea, since this concept – hybrid warfare - is widely used mainly by mass media. Aim of this bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií