Elena Stankus

Diplomová práce

Biofuels in Russian Federation, Ukraine and Belarus: current status and future prospects

Biopaliva v Ruské federaci, Ukrajině a Bělorusku: současný stav a výhled do budoucnosti
Anotace:
Cílem diplomové práce je poskytnout přehled trhu s biopalivy v Ruské federaci, Bělorusku a na Ukrajině a odhadnout budoucí vývoj. První kapitola charakterizuje biopaliva podle surovin a jejich dalšího využití. Další část práce popisuje vývoj biopalivového průmyslu ve vybraných klíčových zemích a analyzuje aktuální trendy na globálním trhu. Další tři části se zabývají ruským, ukrajinským a běloruským …více
Abstract:
The purpose of diploma thesis is to provide an overview of biofuels market in Russian Federation, Belarus and Ukraine and estimate prospects of future development. First chapter characterizes biofuels in regard of the feedstock and further utilization. Next part of the thesis describes development of biofuel industry in the key selected countries and analyses current trends on the global market. Next …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Karel Janda
  • Oponent: David Mazáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53545