Mgr. Ondřej Židek

Bakalářská práce

Elektronová mikroskopie na biologických vzorcích

Electron microscopy on biological samples
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá elektronovou mikroskopií na biologických vzorcích. Elektronová mikroskopie se v poslední době stává důležitou součástí většiny hi-tech laboratoří. V první teoretické části jsou popsány fyzikální principy elektronové mikroskopie a její srovnání s mikroskopií světelnou. V následující experimentální části je možno vidět několik snímků studovaných SEM, které jsou rozděleny …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with electron microscopy on biological samples. Nowadays the electron microscopy is becoming an important tool in hi-tech laboratories. In the first (theoretical) part of the thesis, physical principles of the electron microscopy and its comparison to optical microscopy are described. Several samples studied by SEM are presented in the following (experimental) part divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Alois Nebojsa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta