Mgr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Application-Oriented Syntactic Analysis of Czech

Application-Oriented Syntactic Analysis of Czech
Abstract:
Automatická syntaktická analýza je jednou ze základních úloh zpracování přirozeného jazyka a může být s výhodou využívána pokročilejšími aplikacemi zpracování jazyka, jako jsou např. dialogové systémy nebo inteligentní vyhledávání. V současnosti je však reálné využití nástrojů syntaktické analýzy v navazujících aplikacích spíše méně časté. Práce se snaží identifikovat příčiny tohoto stavu a navrhnout …more
Abstract:
Automatic syntactic analysis (or parsing) is one of the basic tasks in the field of natural language processing (NLP) and has a great potential of usage in advanced NLP applications such as intelligent searching or question answering systems. However, the real usage of the syntactic analysis tools in the applications is currently rather rare. In our work, we focus on identification of problems in the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Reader: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Assoc. Prof. Adam Przepiorkowski

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Informatics / Informatics