Mgr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Application-Oriented Syntactic Analysis of Czech

Application-Oriented Syntactic Analysis of Czech
Anotácia:
Automatická syntaktická analýza je jednou ze základních úloh zpracování přirozeného jazyka a může být s výhodou využívána pokročilejšími aplikacemi zpracování jazyka, jako jsou např. dialogové systémy nebo inteligentní vyhledávání. V současnosti je však reálné využití nástrojů syntaktické analýzy v navazujících aplikacích spíše méně časté. Práce se snaží identifikovat příčiny tohoto stavu a navrhnout …viac
Abstract:
Automatic syntactic analysis (or parsing) is one of the basic tasks in the field of natural language processing (NLP) and has a great potential of usage in advanced NLP applications such as intelligent searching or question answering systems. However, the real usage of the syntactic analysis tools in the applications is currently rather rare. In our work, we focus on identification of problems in the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Oponent: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Assoc. Prof. Adam Przepiorkowski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Informatics / Informatics