Daniel Kolek

Bakalářská práce

Příjmy sociálního pojištění dle krajů v ČR

Social insurance revenues by regions in the Czech Republic
Anotace:
Sociální pojištění se skládá z několika subsystémů, které májí zabezpečit pojištěnce v různých sociálních situacích. Bakalářská práce „Příjmy sociálního pojištění dle krajů v ČR“ se zabývá vývojem příjmů pojistného na sociálního zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění Všeobecné zdravotní pojišťovny v krajích ČR. V práci je vysvětlen princip fungování sociálního pojištění v ČR, dále …více
Abstract:
Social insurance consists of several subsystems that are intended to secure policyholders in various complicated social situations. This bachelor thesis "Social insurance revenues by regions in the Czech Republic" deals with the development of income from social security premiums and public health insurance premiums of the VZP in Czech regions. The thesis explains the operating principle of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Alena Maaytová
  • Oponent: Tomáš Löster

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80907