Bc. Pavel Novák

Diplomová práce

Detection of malicious network traffic behavior

Detection of malicious network traffic behavior
Anotace:
Šifrovaný provoz je v dnešních sítích nepostradatelným atributem a funguje jako cenný nástroj k ochraně dat uživatelů proti odposlechu nebo modifikaci. Šifrování však také otevřelo nové možnosti pro vývojáře malware. Tento problém se v současnosti stává mnohem důležitějším, protože podíl šifrované komunikace generované škodlivým softwarem činil v loňském roce přibližně 45% a toto číslo se každým rokem …více
Abstract:
Encrypted traffic in today’s networks is an indispensable attribute. It is a valuable tool to protect users’ data against eavesdropping or modification. However, encryption also opened new opportunities for malware developers because it makes hiding malicious communication more effortless. This problem has become much more important nowadays because the portion of encrypted communication generated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Václav Oujezský, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Polívka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost / Informační bezpečnost

Práce na příbuzné téma