Bc. Pavel Novák

Master's thesis

Detection of malicious network traffic behavior

Detection of malicious network traffic behavior
Abstract:
Šifrovaný provoz je v dnešních sítích nepostradatelným atributem a funguje jako cenný nástroj k ochraně dat uživatelů proti odposlechu nebo modifikaci. Šifrování však také otevřelo nové možnosti pro vývojáře malware. Tento problém se v současnosti stává mnohem důležitějším, protože podíl šifrované komunikace generované škodlivým softwarem činil v loňském roce přibližně 45% a toto číslo se každým rokem …more
Abstract:
Encrypted traffic in today’s networks is an indispensable attribute. It is a valuable tool to protect users’ data against eavesdropping or modification. However, encryption also opened new opportunities for malware developers because it makes hiding malicious communication more effortless. This problem has become much more important nowadays because the portion of encrypted communication generated …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2022
  • Supervisor: Ing. Václav Oujezský, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michal Polívka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Computer systems, communication and security / Information security

Theses on a related topic