Bc. Jan Vejražka

Master's thesis

Strategická analýza a její význam pro konkurenceschopnost podniku Nápoje spol. s r.o.

Strategic analysis and its impal on business competitiveness Nápoje spol. s r.o.
Anotácia:
Cílem práce Konkurenceschopnost podniku z hlediska interních podnikových faktorů je převést důslednou analýzu vybraného interního podnikového faktoru a vytvořit doporučení pro podnikové vedení z hlediska konkurenceschopnosti podniku v dané oblasti. Teoretická část práce se zabývá metodami strategické analýzy se zaměřením na finanční analýzu. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na …viac
Abstract:
The purpose of the diploma thesis Company competitiveness and internal company factors is a chosen company factor analysis and to create arrangements in terms of competitiveness of the company in this area. Theoretical part deals with methods of strategic analysis focusing on financial analysis. Theoretical knowledge is applied to the chosen company in practical part. There are PESTE analysis, Porter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  • Oponent: Ing. Lenka Šimonová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní