Bc. Petra Hocková

Diplomová práce

Nemci ante portas: Obraz antifašistickej emigrácie z Nemecka v období rokov 1933- 1938 vo vybraných čs. tlačených médiách

Germans ante portas: Depiction of antifascist emigrants in the selected Czechoslovak press during the years 1933 – 1938
Abstract:
Diploma thesis deals with media depiction of German antifascist emigrants, constructed in the selected representatives of Czechoslovak press – daily paper Lidové noviny, representing independent, democratic press and daily paper Národní listy, representing political, national – democratic press. In the period of the analyzed years 1933 – 1938 research, using Gee's method of discourse analysis, portrays …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá mediálnou reprezentáciou nemeckých, antifašistických emigrantov vo vybraných reprezentantoch československej tlače – v denníku Lidové noviny, reprezentujúcich nezávislé, demokratické noviny a denníku Národní listy, reprezentujúce nacionalistickú, národne - demokratickú politickú tlač. V sledovanom období rokov 1933 – 1938 výskum pomocou metódy Geeho diskurzívnej analýzy, …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií