Bc. Lenka Štěpánková

Diplomová práce

Reflexe ekonomických a sociálních dopadů hospodářských krizí v letech 1873 a 1929 v Národních listech

Reflection of economic and social impacts of economic crisis in 1873 and 1929 in Národní listy
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu ekonomických a sociálních dopadů hospodářských krizí v roce 1873 a 1929 konstruovanému v deníku Národní listy jako reprezentanta české buržoazie. Předmětem výzkumu jsou úvodníky zaměřené na sociální či ekonomické dopady hospodářských krizí, které byly v Národních listech publikovány v období 1874 – 1878 a 1930 – 1935, a to vždy v prvních třech …více
Abstract:
The submitted diploma thesis focuses on the media representation of economic and social impacts of the economic crisis in 1873 and 1929 how it was constructed in Národní listy as a representative of the Czech bourgeoisie. The research is based on editorials focused on the social and economic impacts of economic crises, which were published in Národní listy in the period 1874 - 1878 and 1930 - 1935 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií