Bc. Michal Struk

Diplomová práce

Efektivnost výdajů místních rozpočtů na ochranu životního prostředí

Efficiency of municipal environmental expenditures
Anotace:
Diplomová práce Efektivnost výdajů místních rozpočtů na ochranu životního prostředí popisuje výzkum v oblasti nakládání s komunálním odpadem. První část práce poskytuje nezbytné teoretické východiska za účelem porozumění termínům výdaje na ochranu životního prostředí a efektivnost a vybírá vhodnou metodu pro hodnocení efektivnosti. Druhá část práce popisuje analýzu efektivnosti nákladů na vzorku 300 …více
Abstract:
Diploma thesis Efficiency of municipal environmental protection expenditures describes research in municipal waste management area. First part of the thesis provides necessary theoretical background in order to understand the terms environmental protection expenditure and efficiency and chooses the appropriate method for evaluating efficiency. Second part of the thesis describes Cost-effectiveness …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika