Mgr. Kateřina Šnédarová

Bakalářská práce

Environmentální výukový program "Ptáčci na jaře"

Environmental educational programme "Birds in spring"
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu, realizaci a evaluaci environmentálního vzdělávacího programu pro předškolní děti. Tématem programu je život ptáků na jaře a možnosti jejich ochrany. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska environmentální výchovy, její legislativní uchopení i specifika vzdělávání dětí v předškolním věku, popis vhodných metod výuky a jejich využití v realizaci environmentální …více
Abstract:
The aim of the thesis concetrates on the realisation and evaluation of the environmental educational programme for preschool children. The main topic of the programme is the life of wild birds during the spring time and the possibilities of their protection. The theoretical part deals both with environmental education, its legislative and specifics of children education in preschool age. It also includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta