Bc. Martina Čápová

Diplomová práce

Komunikační dovednosti dospělé ženy s Downovým syndromem

Communication skills of adult woman with Down syndrome
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na komunikaci dospělé ženy s Downovým syndromem. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly obsahují teoretickou část práce, ve čtvrté kapitole je zpracováno výzkumné šetření. Teoretická část popisuje Downův syndrom, podporu jedinců s mentálním postižením a oblast komunikace osob s Downovým syndromem. Výzkumné šetření se věnuje komunikačním dovednostem dospělé …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the communication of adult woman with Down syndrome. The thesis is divided into four chapters. The first three chapters include the theoretical part, in the fourth chapter is processed the research. The theoretical part describes Down syndrome, a support of individuals with mental disabilities and communication of people with Down syndrome. The research focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta