Bc. Filip Vávra

Diplomová práce

Migrace: příčiny a rizika pro stabilitu EU

Migration: causes and risks to the stability of the EU
Anotace:
V této práci se zabývám migrační vlnou, která zasáhla Evropskou unii v roce 2015, kdy počet žádostí o azyl překročilo jeden a půl milionu žádostí. Nadměrný počet migrantů na evropském kontinentu s sebou nese mnoho rizik a otázek. Cílem práce je, na některé z nich odpovědět. Po krátkém historickém exkurzu význačných migračních vln se zabývám pomocí dedukce a analýzy příčinami migrace. Analyzuji Schengenský …více
Abstract:
In this work I deal primarily with migration wave that hit the European Union in 2015, when the number of asylum applications has exceeded one and a half million applications. Excessive number of migrants in the European continent carries many risks and issues. The aim is to answer some of them. After a brief historical excursion of significant migration flows, I have used deductive methods to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa