Eva BĚHAVÁ

Bakalářská práce

Native American Rituals: Past and Present

Native American Rituals: Past and Present
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to find whether and how the Native American rituals have changed over time. For this purpose, the three rituals were chosen and described in detail. These rituals have been most widespread and most significant rituals among the Native American tribes of North America. The thesis emphasized the impact of arrival of Europeans who hand in hand with Christianity have …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jestli a jak se změnily rituály Amerických Indiánů v průběhu času. K tomuto účelu byly vybrány a podrobně popsány tři rituály, které byly nejrozšířenějšími a nejvýznamnějšími rituály mezi Indiánskými kmeny Severní Ameriky. Práce kladla důraz na dopad příchodu Evropanů, kteří ruku v ruce s křesťanstvím nevratně ovlivnili kulturu původních obyvatel amerického …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Velkoborská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚHAVÁ, Eva. Native American Rituals: Past and Present. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/