Bc. Monika Pařezová

Bakalářská práce

Bankovní produkty a služby pro municipality

Banking Products and Services for Municipalities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na platební služby a úvěrové produkty pro municipality. Z teoretické části práce jsou charakterizovány municipality, jejich orgány a možnosti financování prostřednictvím evropských a státních fondů. Zvláštní pozornost je věnována komunálnímu bankovnictví v České republice. Práce se zabývá charakteristikou platebních služeb pro municipality a investičními a provozními úvěry …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on payment services and credit products for municipalities. The theoretical framework characterises municipalities, its bodies and European and state funding possibilities. Special attention is being paid to Communal banking in the Czech Republic. This thesis examines characterization of financial services for municipalities, as well as investment and operating bank credits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.