Bc. Magdalena Škopíková

Diplomová práce

Kariérní poradenství jako nástroj podpory zaměstnatelnosti

Career counseling and guidance as a tool to support employability
Anotace:
Diplomová práce „Kariérní poradenství jako nástroj podpory zaměstnatelnosti“ se skládá ze tří stěžejních částí. V první, teoretické části, se věnuje nejprve změnám ve společnosti a s nimi spojenými změnami na trhu práce. Poté se zabývá konceptem zaměstnatelnosti a jeho jednotlivými složkami – sociálním a lidským kapitálem, adaptabilitou a flexibilitou a kariérní identitou. Také zmiňuje tzv. kontextuální …více
Abstract:
The thesis entitled „Career counseling and guidance as a tool to support employability“ consists of three main parts. In the first, theoretical part, it is devoted to describing social changes that are accompanied by the changes in a labour market. Then, it concerns the concept of employability and its particular components, i.e. social and human capital, adaptability and flexibility and career identity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií