Bc. Jana Máchová

Bakalářská práce

Aspekty kariérní identity u českých studentů středních odborných škol s řemeslným zaměřením a studentů vysokých škol v období vynořující se dospělosti

Career identity aspects in Czech emerging adults - the study of the secondary vocational school students and university students
Anotace:
Výzkumná studie porovnávala aspekty kariérní identity studentů vysokých škol a studentů středních odborných škol s řemeslným zaměřením v období vynořující se dospělosti. Na vzorku 116 českých středoškolských studentů ve věku 18-21 let (M = 19,2) s náhodným oborovým zaměřením byly administrovány dotazníky měřící stupeň závazku k aktuálnímu studiu a jeho exploraci, míru profesní identity při volbě povolání …více
Abstract:
The research study compared the various aspects of career identity of university students and vocational students of high schools in emerging adulthood. The sample included 116 Czech high school students in age of 18-21 years (M=19,2). Muliple questionnaires were administered to measure the degree of comitment to actual studies and its exploration, the professional identity and self-efficacy in career …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucia Kvasková
  • Oponent: Mgr. Kateřina Hašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií